Kylätoiminta


(Päivitetty 21.5.2023)

Höljäkässä kylätoiminta on monimuotoista. Kylässä toimii useita yhdistyksiä, jotka ovat avoimia uusille jäsenille ja toimijoille: Höljäkän kyläyhdistys, Höljäkän nuorisoseura, metsästysseura Höljäkän Erä ja Höljäkän kalaveden osakaskunta sekä etähöljäkkäläisten verkosto.


Höljäkkä valittiin vuoden 2008 kyläksi Pohjois-Karjalassa. Perusteluissaan Höljäkän valinnaksi Pohjois-Karjalan Kylät ry. kirjoitti mm. seuraavaa:

Kylällä on pienuudestaan ja sijainnistaan huolimatta monipuolista ja laaja-alaista yritys-, harrastus- ja yhdistystoimintaa. Kyläläiset ovat selvinneet seutukunnan negatiivisesta kehityksestä aiheutuneesta shokista ja tarttuneet aktiivisesti kyläyhteisön kehittämiseen. Kylältä löytyy innokkaita, tehtäviinsä sitoutuneita vetäjiä ja muita toimijoita sekä myös tarvittavia jarrumiehiä ja -naisia.

Kylällä on herännyt taistelumieli seutukunnan kurjistumista ja sen tuomaa apatiaa vastaan. Kylällä on tervettä omanarvontuntoa. Nimestään Höljäkkä tunnetaan. Vanha sanonta kuuluu: Ei tämä oo Nurmesta, vaan hyvvee Höljäkkee.

Kylässä toimivat kyläyhdistys, yli satavuotias nuorisoseura, metsästysseura, 4H-kerho, kalaveden osakaskunta, Höljäkän mieskööri ja Höljäkän ystävät (noin sadan etähöljäkkäläisen verkosto eri puolilla kotimaata ja Eurooppaa). Yhdistysten välillä on selkeä työnjako, jolla estetään toimijoiden loppuunpalaminen. Vaikka monet ovatkin kaikkien yhdistysten jäseniä, niin käytännössä he keskittyvät yhteen. Samalla kuitenkin yhdistykset tekevät yhteistyötä muun muassa talkoissa ja hankkeissa.


Vuoden kylä -kunniakirja
Kuva © 2008 Marja Eskelinen


Vuonna 2012 ilmestyneessä, Reijo Rautajoen toimittamassa kirjassa Höljäkkä tositarkoituksella (Nurmes: Punamusta 2012) on erityinen kylätoimintaa käsittelevä luku, jossa nuorisoseuran, kylätoimikunnan ja -yhdistyksen, metsästysseuran ja Höljäkkä-päivän lisäksi kuvataan työväenyhdistyksen ja Marttojen toimintaa Höljäkässä.


Pohjois-Karjalan Kylät ry:n sivustolla on pähkinänkuoressa Höljäkän kyläesittely sekä yhteystiedot kylän yhdistyksiin.


Höljäkän Kyläyhdistys

Kyläyhdistys on kylän edunvalvontaelin, joka toimii kylän kehittämiseksi. Kyläyhdistys perustettiin tammikuussa 2005 jatkamaan siihen saakka toimineen kylätoimikunnan tehtäviä. Perussyy v. 1986 perustetun kylätoimikunnan muuttamiseksi kyläyhdistykseksi on, että kyläyhdistys voi rekisteröitynä yhdistyksenä hakea rahallista tukea toimintaansa.

Kylätoimikunnan aloitteesta kylälle on v. 2001 laadittu kyläsuunnitelma, joka kuvaa kylän historiaa ja nykytilaa sekä luotaa tulevaisuuden kehittämistarpeita. Vuoden 2009 kyläsuunnitelma on kooste kyläiltojen pohjalta syntyneistä ideoista kylän kehittämiseksi. Uusin tulokas on talvella 2019 julkistettu Katsasta kyläsi - Höljäkän kylän katsaus hyvinvointiin -raportti. Raporttiin on pyritty kokoamaan kylän asukkaiden näkemyksiä oman kylänsä hyvinvoinnista, ja tekijöistä, jotka vaikuttavat eri-ikäisten asukkaiden elämisen tasoon, sekä mielipiteet ja ehdotukset oman elinympäristön ja yhteisön kehittämisestä. Raportin laatimisen käynnisti Vaara-Karjalan Leader ry ja sen vetäjänä toimi kyläkehittäjä Mari Mustonen, joka kokosi ehdotukset yksiin kansiin.

Höljäkän kyläyhdistys järjesti tammikuussa 2016 yhteistapaamisen nuorisoseurantalolla kyläyhdistyksen 10-vuotisjuhlan merkeissä. Tilaisuuteen osallistui noin 50 henkilöä. Tilaisuudessa yhdistyksen puheenjohtaja Raimo Kuokkanen ja ensimmäinen puheenjohtaja Jouko Martiskainen kertoivat yhdistyksen toiminnasta ja hankkeista ja mainitsivat erityisesti kyläläisten mittavan osallistumisen talkootapahtumiin, Höljäkän kyllästämön avustukset puutavaralahjotuksin ja yhteistyön Nurmeksen kaupungin kanssa, mistä esimerkkinä Jurttivaaran kodan kunnostus v. 2014-2015. Lipinlahden kyläyhdistyksen puheenjohtaja Lahja Mustonen korosti puheenvuorossaan yhteistyötä höljäkkäläisten kanssa. Ohjelmassa oli yhteislaulua ja Höljäkän mieskuoro esiintyi Arvo Kärnän johdolla, minkä jälkeen tilaisuus päättyi täytekakkukahveihin. Lämminhenkisessä tilaisuudessa oli esillä kyläyhdistyksen tapahtumista kertova valokuva-albumi.

Yhteyshenkilöt: kyläyhdistyksen puheenjohtaja Esa Mustonen, puh. 040 5746351, varapuheenjohtaja Kari Rajahalme, puh. 050 61004, sihteeri Kimmo Korhonen, puh. 050 4950811.

Picture kyläyhdistyksen perustamiskokous
Kyläyhdistyksen perustamiskokous nuorioseuran talolla tammikuussa 2005
Kuva © 2005 Marja Eskelinen


Höljäkän kyläyhdistyksen
kymmenvuotistapaamisen yleisöä.
Kuva © Marja Eskelinen 2016


Höljäkän Nuorisoseura

Nuorisoseura toimii Höljäkässä aktiivisesti. Nuorisoseurantalosta on muodostunut kylätoiminnan keskus, jossa harrastetaan kulttuuririentoja, liikuntaa ja käden taitoja sekä järjestetään juhlia ja kokouksia. Talo ulkoilmanäyttämöineen on oman teatteritoiminnan keskus ja erilaisten kulttuuritapahtumien pitopaikka. Kesäisin siellä toimivat kesäkioski/kahvila ja kylätori. Samoin Höljäkkä-päivä on järjestetty talolla.

Vuonna 2001 sata vuotta täyttäneen nuorisoseuran historiikki Höljäkän Nuorisoseura 1901-2001 kertoo toiminnasta 1900-luvun eri vuosikymmeninä. Usean vuoden hiljaiselon jälkeen nuorisoseuratoiminta lähti vähitellen nousuun 70-luvun lopulla ja aktivoitui toden teolla 80-90-luvun taitteessa etenkin teatteritoiminnan myötä.

Höljäkän nuorisoseura on saanut huomattavaa tunnustusta aktiivisena toimijana niin valtakunnallisella kuin maakuntatasolla. Höljäkän nuorisoseura valittiin vuonna 2003 valtakunnalliseksi vuoden nuorisoseuraksi seuraavin perustein:

"Höljäkän Nuorisoseuran merkitys omalla kylällään on erittäin suuri, kylän 165 asukkaasta 135 kuuluu nuorisoseuraan. Seura ylläpitää omaa taloa ja tarjoaa kylän asukkaille, lapsille ja nuorille runsaasti harrastustoimintaa, mm. teatteria, erilaista kerhotoimintaa ja opintotoimintaa. Seura toimii kylän kokonaisvaltaisena kehittäjänä ja työllistää useita henkilöitä vuosittain mm. harrastustoiminnan ohjaustehtävissä, kiinteistö- ja liikuntapaikkojen hoidossa, kahvila-kioskin hoidossa sekä kyläavustajina. Höljäkän nuorisoseuran toiminnassa toteutuu esimerkillisellä tavalla nuorisoseuran toiminta-ajatus, joka korostaa lasten, nuorten ja aikuisten yhteistoimintaa sekä toimintaa oman asuinalueen hyväksi."

Picture 03hons01
Höljäkän nuorisoseuran iloiset edustajat ryhmäkuvassa
Jalasjärven Yli-Vallin kylässä vastaanottamassa
vuoden nuorisoseuran arvonimeä.

Höljäkän nuorisoseura toteutti v. 2011-2012 suuren luokan hankkeen rakennuttamalla uuden kesäteatterikatsomon ja esiintymislavan, Höljäkkä Areenan. Hanke sisälsi myös mm. Everikin puiston perustamisen. Hanke toteutettiin Leader-rahoituksen tuella, mutta edellytti myös hyvin paljon talkootyötä. Vaara-Karjalan Leader ry palkitsi Höljäkkä-Areena-hankkeen ohjelmakauden 2007-2013 merkittävimpänä investointina. Joulukuussa 2012 Lieksan kestikievari Herranniemessä järjestetyssä tilaisuudessa palkinnon vastaanottivat Jaakko Korhonen ja Mikko Nevalainen.

Höljäkän nuorisoseura valittiin vuoden 2014 nuorisoseuraksi Pohjois-Karjalassa. Valintaa perusteltiin näin:

Höljäkän Nuorisoseura on vahva vaikuttaja. Seuran vahvin toimintamuoto on kesäteatteri, joka on suunnattu erityisesti lapsille ja koko perheelle. Lapset ja nuoret ovat olleet myös osa näyttelijäkaartia. Höljäkän nuorisoseura sai tänä vuonna valmiiksi kolmivuotisen mittavan Leader-rakennushankkeen: Höljäkkä Areenan ja Everikin puiston rakentamisen. Seura on järjestänyt myös kahtena kesänä Areenalla HöljäkkäRock -tapahtumaa.

Nuorisoseuran toiminta ei ole vilkasta vain kesäisin vaan myös talviaikaan, mistä osoituksena ovat monet aktiviteetit ja tapahtumat eri teemoista kuten teatterivierailut, konsertit ja lausuntaesitykset, yhteiset liikuntatapahtumat ja erilaiset talkoot piirakanleivonnasta linnunpönttöjen tekoon. Kuten puheenjohtaja Mikko Nevalainen totesi vuoden 2014 nuorisoseuran valinnan yhteydessä: "Tästä on hyvä jatkaa."

Yhteyshenkilöt: puheenjohtaja Tuula Heikura, puh. 050 4332402, varapuheenjohtaja Mikko Nevalainen, puh. 050 322 4005, sihteeri Jaakko Korhonen, puh. 0400 578086. Höljäkän nuorisoseura tiedottaa toiminnastaan seuran facebook-sivuilla, jotka ovat katseltavissa ilman facebook-tunnusta.

Picture NS-talo
Höljäkän nuorisoseuran talo vuodelta 1932
Kuva Peter Laursen

Vainionpää onnittelee
100-vuotisjuhlaonnittelut Nurmeksen kaupungilta
Kuva 2001 Peter Laursen


Höljäkän Erä

Höljäkän Erä on v. 1965 perustettu kylän oma metsästysseura, jossa on 125 jäsentä ja metsästysoikeus 7700 hehtaarin alueeseen. Noin neljäsosa jäsenistä toimii aktiivisesti hirviseurueessa. Erällä on Tammakorven maja, hirvinahoittamo, sauna ja makkaranpaistokota Uurontien varressa. Kiinteistöjen käytöstä ja muista seuraan liittyvistä asioista voi tiedustella seuran puheenjohtajalta tai varapuheenjohtajalta. Yhteystiedot: puheenjohtaja Jarmo Kemppainen, puh. 0500 468261, varapuheenjohtaja Matti Nevalainen, puh. 050 5914268 ja sihteeri Pentti Pulkkinen, puh. 0500 375416, jotka toimivat myös suurpetoyhteyshenkilöinä.

Höljäkän Erä juhlisti 50-vuotista taivaltaan lauantaina 11.7.2015 komein menoin ja puittein seuran metsästysmajalla Tammakorvessa. Juhlimaan oli kutsuttu metsästäjäliiton ja riistakeskuksen edustajien lisäksi seuran jäsenet, maanomistajat ja Höljäkän kyläläiset.


Tammakorven nahoittamo kuvattuna Erän 50-vuotispäivänä
Kuva Peter Laursen 2015


Tammakorven sauna lämpisi Erän 50-vuotispäivänä
Kuva Peter Laursen 2015


Erän 50-vuotisjuhlassa puhuivat mm. alueellisen riistaneuvoston
pj. Pentti Pulkkinen ja Erän pj. Esa Kortelainen
Kuva Peter Laursen 2015

hirvisaalis
Saaliin äärellä


Höljäkän kalaveden osakaskunta

Höljäkän kalaveden osakaskunta vastaa Höljäkän kalastusalueen hoidosta ja kalastuksen valvonnasta. Yksikkömaksut, uistelulupamaksut ja vesilintulupamaksut Höljäkän vesialueelle ovat myynnissä Höljäkässä Kivisillä (ent. Jukola), puh. 050 3300706 (Marko) tai 041 5181810 (Marja) ja Konesolassa Nurmeksessa, os. Kirkkokatu 16A, 75500 Nurmes, puh. (013) 480180. Yhteyshenkilöt: puheenjohtaja Juha Lipponen, puh. 040 5020 196 ja sihteeri Jukka Näivö, puh. 050 3051 299.


Kalaveden osakaskunnan puheenjohtaja Juha Lipponen
kertoi kalastusasioista Höljäkän kylämessuilla 2009
Kuva © 2009 Marja Eskelinen

Etähöljäkkäläiset

Etähöljäkkäläiset on verkosto, johon kuuluu entisiä höljäkkäläisiä ja "höljäkkäläismielisiä" laajasti ottaen. Etähöljäkkäläisistä on vuosien saatossa tullut yksi kylätoimija kylän virallisten järjestöjen rinnalla. Etähöljäkkäläiset ovat osallistuneet ja osallistuvat monien kylän elinvoimaisuutta parantavien hankkeiden toteuttamiseen ja erilaisten tapahtumien järjestämiseen sekä vapaaehtoistyön että höljäkkäläisjärjestöjen kautta. Yksi etähöljäkkäläisten toimintamuoto on tiedottaminen ajankohtaisista Höljäkkää koskevista asioista ja kylän tapahtumista ja palveluista kiertokirjeiden avulla, sekä Höljäkän kotisivun ylläpito. Molemmat tapahtuvat yhdessä Höljäkässä vakituisesti asuvien kanssa. Yksittäiset etähöljäkkäläiset välittävät Höljäkän tuntemusta omassa elinpiirissään ja toimivat siten hyvinä Höljäkän lähettiläinä.

Yhteydenpitovälineenä etähöljäkkäläisiin on ns. Höljäkkä-lista. Listalla oleville lähetetään 2-3 kertaa vuodessa Höljäkän ajankohtaisista asioista kertova kiertokirje. Jos haluat postituslistalle, ilmoita sähköpostiosoitteesi yhteyshenkilöllemme Leena Eskeliselle, puh. +358 50534 1320 ja +4540 586106.