Höljäkkä-kirja


(Päivitetty 1.5.2021)

Höljäkkä-kirjan julkistaminen 9.6.2012

Kyläkirja Höljäkkä tositarkoituksella julkistettiin Höljäkkä Areenan vihkiäisten yhteydessä lauantaina 9.6.2012. Kirja kuvaa Höljäkän elämää ja kylän muutosta 1900-luvulla. Se on monivaiheisen työn tulos, jossa on hyödynnetty Höljäkkä-päivien yhteydessä koostettua aineistoa, kirjaa varten tehtyjä haastatteluja, erityisiä muistelutapaamisia sek√§ kirjallisia lähteitä. Lukuisat eri ihmiset, niin vaki- kuin etähöljäkkäläisetkin ovat osallistuneet aktiivisesti kirjan työstämiseen ja avustaneet hanketta tekstein, haastattelutiedoin ja valokuvin. Kirjan on toimittanut Reijo Rautajoki, joka toimi kirjatoimikunnan puheenjohtajana ja hankkeen vetäjänä vuosina 2010-2012, jolloin kirja laadittiin.

Kirja on yli 300-sivuinen ja siinä on runsaasti valokuvia. Se sisältää kaikkiaan yksitoista lukua seuraavin pääotsikoin:


Reijo Rautajoki esittelee Höljäkkä-kirjaa
julkistamistilaisuudessa 9.6.2012
Kuva © 2012 Marja Eskelinen

Kirja on saanut hyvän vastaanoton höljäkkäläisten ja etähöljäkkäläisten keskuudessa. Kiinnostuneita on ollut ympäri maata ja niin kirjan levikki oli huomattava jo ensimmäisinä kuukausina ilmestymisen jälkeen.

Tiedustelut: Jaakko Korhonen, puh. 0400 578086. Kirja on myynnissä Höljäkän nuorisoseuran talolla kesäkahvilan aukioloaikoina.


Katsaus Höljäkkä-kirjan tekovaiheeseen

Alla olevat tekstit ovat poimintoja kotisivun Ajankohtaista-palstalla julkaistuista teksteistä. Kotisivut olivat yksi kanava, jonka avulla kirjahankkeesta tiedotettiin ja jonka avulla höljäkkäläisiä ja etähöljäkkäläisiä kutsuttiin mukaan kirjan koostamiseen. Alla on myös kuvaus kesällä 2011 järjestetystä kirjaseminaarista.

Ajatus Höljäkkä-kirjan laatimisesta on edennyt siihen vaiheeseen, että on perustettu kirjatoimikunta, joka vie asiaa eteenpäin. Kirja on hahmotteluvaiheessa ja tässä vaiheessa siitä on kerrottavissa seuraavaa: Tarkoitus on kuvata Höljäkän elämää ja kylän muutosta 1900-luvulla osin olemassa olevien kirjallisten lähteiden ja osin aikalaisilta kerätyn perimätiedon ja haastattelujen avulla.

Kirjan laatiminen on suuritöinen hanke ja kaikenlainen apu on tarpeen ja tervetullut. Ensinnäkin olemme kiinnostuneita saamaan yhteyden ihmisiin, jotka pystyvät kertomaan Höljäkän elämästä 1900-luvun eri vuosikymmeninä joko omien tai lähipiirinsä kokemusten kautta. Samoin olemme kiinnostuneita kaikenlaisesta menneitä vuosikymmeniä valaisevasta aineistosta, niin kirjallisesta kuin myös valokuvista, kartoista jne. Otamme myös mielellämme vastaan ajatuksia ja ideoita siitä, mitä asioita olisi tärkeä sisällyttää Höljäkkää koskevaan kirjaan ja ehdotuksia mahdollisiksi haastateltaviksi. Toivomme myös yhteydenottoasi, jos voit toimia joko haastateltavana tai haastattelijana tai jos sinulla on mitä tahansa kylän historiaan liittyvää tietoa tai aineistoa: muistikuvia, muistiinpanoja, nauhoituksia, valokuvia tms. Ei kannata missään nimessä vähätellä omia tietojaan. Yleensä tällaisen kylähistorian työstäminen koostuu nimenomaan pienistä osista, joten jokaisen panos on tervetullut.

Kirjatoimikuntaan kuuluvat tällä hetkellä Reijo Rautajoki, Anu Kyllönen, Jere Jääskeläinen, Päivi Eskelinen, Eila Timonen, Jaakko Korhonen ja Leena Eskelinen. Reijo Rautajoki toimii kirjatoimikunnan puheenjohtajana.

Höljäkkä-kirjaa koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä puhelimitse esim. joko Reijoon (0440 222777) tai Päiviin (050 534 3456) tai kirjoittamalla tarkoitusta varten perustettuun osoitteeseen (sittemmin poistettu käytöstä, toim. huom.), johon voi lähettää kirjoituksia, valokuvia ja samoin ajatuksia kirjan sisällöksi ja kommentteja kirjan nettisivuilla oleviin teksteihin. Myös toimikunnan muiden jäsenten puoleen voi kääntyä kaikissa kirjaan liittyvissä asioissa, antaa juttuvihjeitä jne. Kirjaa varten on perustettu oma nettisivusto (sittemmin poistettu käytöstä, toim. huom.), johon kerätään Höljäkkää koskevia kirjoituksia sekä valokuvia. On tarkoitus, että nämä jutut ja valokuvat muodostavat osaltaan sen aineiston, jonka pohjalta kirjaa työstetään. Sivustolla voi niinikään seurata hankkeen etenemistä.

Toivomme todella, että kirjahankkeesta tulee höljäkkäläisten ja etähöljäkkäläisten yhteinen voimanponnistus, johon aktiivisesti osallistut.


Höljäkkä-päivä kirjaseminaarin muodossa 16.7.2011

Kesän 2011 Höljäkkä-päivä järjestettiin lauantaina 16.7.2011 nuorisoseuran talolla klo 13-17:30. Päivän aiheena oli tekeillä oleva Höljäkkä-kirja. Tilaisuuden järjestäjänä toimi kirjatoimikunta, vastuuhenkilönä toimikunnan puheenjohtaja, kesähöljäkkäläinen Reijo Rautajoki.

Alustuksessaan Reijo Rautajoki kertoi kirjahankkeen taustasta ja tämänhetkisestä sisällöstä, minkä jälkeen seurasi keskustelua pienryhmissä kahdesta teemasta: kyllästämön alkuvaiheet (Jaakko Korhonen) ja sota-aika Höljäkässä (Eila Timonen). Lisäksi esillä oli joukko valokuvia, joiden tunnistamiseen toivottiin yleisön apua. Päivän tavoitteena oli kartuttaa kirjaan tulevaa aineistoa ja saada yhteys henkilöihin, joilla on hallussaan arvokasta muistitietoa erilaisista Höljäkkää koskevista aihepiireistä ja samoin kirjaan sopivaa materiaalia, esim. vanhoja valokuvia, karttoja jne.

Kirja keskittyy 1900-lukuun ja tällä hetkellä alustavia tekstejä on koottu jo useammasta eri aiheesta. Ne perustuvat osin kirjallisiin lähteisiin, osin aiempien Höljäkkä-päivien esitelmiin sekä kirjaa varten tehtyihin haastatteluihin ja muistelutapaamisiin, joita on järjestetty keväästä 2010 lähtien. Kirjaa varten on perustettu oma nettisivusto (sittemmin poistettu käytöstä, toim. huom.), johon kerätään Höljäkkää koskevia kirjoituksia sekä valokuvia. Tähän saakka kerätyt tekstit ja kuvat ovat nähtävissä tuossa osoitteessa. Jäljempänä tällä palstalla on tarkempia tietoja kirjahankkeesta samoin kuin kaikkien toimikunnan jäsenten yhteystiedot.

Höljäkkä-päivänä nuorisoseuran talolla oli mahdollisuus tutustua Onni Meriläisen Höljäkän taloista maalaamiin tauluihin, jotka ovat pysyvästi esillä Hyvärilän matkailu- ja nuorisokeskuksen Höljäkkä-salissa. Kirjateeman ja Areenan peruskiven muurauksen lisäksi nuorisoseurantalolla oli aamupäivällä klo 11-13 kylätori.


Reijo Rautajoki antoi katsauksen kirjahankkeen etenemisestä
Kuva 2011 Peter Laursen

Historiakerho 'Höljäkkä nuoruusvuosina'

Keväällä 2010 käynnistyi pitkään vireillä ollut ajatus ns. historiakerhosta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että huhtikuusta 2010 alkaen joukko vaki- ja etähöljäkkäläisiä on kokoontunut aika-ajoin nuorisoseurantalolle keskustelemaan teemasta Höljäkkä nuoruusvuosina.

Kokoontumisten tarkoituksena on ollut koota arvokasta perimätietoa Höljäkän ja höljäkkäläisten elämästä viime vuosikymmeninä ja samalla toimia sosiaalisena verkostona. Kokoontumiset ovat kaikille avoimia tilaisuuksia ja toivomme etenkin vanhemman väen tulevan joukolla mukaan. Kokoontumisista ilmoitetaan Ylä-Karjalan seuratoimintapalstalla ja niistä voi kysellä lisää Päiviltä, puh. 050 5343456.


Historiakerhon heinäkuun tapaamiseen
osallistui monia etähöljäkkäläisiä
Kuva 2010 Peter Laursen