Höljäkkä – elävä kulttuurikylä


(Päivitetty 9.8.2007)

Höljäkän nuorisoseura on toteuttanut viime vuosina kaksi Leader-rahoitteista kehityshanketta, nimittäin Höljäkkä - elävä kulttuurikylä-hankkeen vuosina 2002-2004 ja Höljäkkä - elämysmatkailukylä-hankkeen vuosina 2004-2006. Lisäksi syksyllä 2005 käynnistyi hanke Höljäkkä - elävän musiikin kylä.


Höljäkkä - elävä kulttuurikylä

Vuosina 2002-2004 toteutettiin kaksi suurta teatteriproduktiota, joista molemmat ammentavat voimansa Höljäkän omasta kulttuuriympäristöstä ja perinteestä.

Syksyllä 2002 valmistui ohjelmallinen kokonaisuus Höljäkän hurjat hirvipeijaiset. Höljäkän nuorisoseurantalolla toteutettu esitys oli näytelty kokonaisuus, jossa yleisö oli hirvipeijaisissa osallistuvana vieraana, ja esiintyjät veivät ohjelmaa eteenpäin vuorovaikutuksessa yleisön kanssa. Esitys sisälsi myös aidon peijaisruokailun ja tanssit. Käsikirjoitusrunko syntyi ryhmän improvisaatioiden ja ohjaajan yhteistyönä. Hurjia hirvipeijaisia on esitetty talvikautena 2002-2003 ja 2003-2004 yhteensä noin 1.300 katsojalle.

Kesäksi 2003 valmistui Höljäkän 1900-luvun murroksista kertova kesäteatterinäytelmä Eilinen on mennyt. Höljäkän kylän historiahan poikkeaa muista alueen kylistä teollisuustoiminnan merkittävän osuuden takia. Varsinkin 1900-luvun aikana kylän elämä on kokenut erittäin voimakkaita muutosprosesseja, ja historiaavärittävät monet merkittävät tapaukset ja voimakkaat persoonallisuudet. Näytelmän käsikirjoitus valmistettiin keräämällä tarinoita, joista näytelmän käsikirjoittaja ja ohjaaja Tuula Heikura yhdessä teatteriryhmän kanssa muokkasi kokonaisuuden. Esitys on ollut kylän yhteinen suurponnistus, sillä mahdollisuudet omasta historiasta lähtevien tarinoiden hyödyntämiseen esitysten sisällöissä ovat haastavat. Käsikirjoitus, ohjaus, lavastus puvustus ja äänentoisto on tehty omin voimin.

Yhteistyökumppaneina hankkeiden toteutuksessa kylänsisällä ovat toimineet kylätoimikunta, kyläosuuskunta ja metsästysseura Höljäkän Erä. Kokonaisuuden toteutukseen ovat osallistuneet monet ihmiset tekemällä työtä esitystoimintaan liittyvien oheistoimintojen kuten puvustuksen ja lavastuksen parissa. Näytäntöjen lisäksi Höljäkkä - elävä kulttuurikylä -hankkeen myötä on järjestetty koulutusta niin teatteri-ilmaisuun liittyvissä taidoissa kuin teknisessä osaamisessa.


Höljäkkä - elämysmatkailukylä

Höljäkkä - elävä kulttuurikylä-hankkeen jatkeena saatiin rahoitusta rakennusinvestointeihin nuorisoseuran talon alueelle. Talon pihapiiriin valmistui vuoden 2005 aikana yhdistetty varasto- ja saunarakennus, joka on tärkeä teatteritoiminnan kannalta. Lisäksi nuorisoseurantalon kalustusta uusittiin hankkimalla pöytiä ja tuoleja.


Höljäkkä - elävän musiikin kylä

Vuosina 2005-2007 toteutettavan hankkeen tavoitteena on ollut elvyttää kyläkuoron toiminta sekä perustaa nuorten soitinyhtye sekä järjestää kesäinen musiikkitapahtuma, josta pyritään saamaan myös hankkeen päättymisen jälkeen jatkuva perinne.

Höljäkkä - elävän musiikin kylä -hankkeen tuloksena on herätetty uuteen eloon mieskuoro, Höljäkän Mieskööri, jonka vahvuus tällä hetkellä on 13 laulajaa, johtaja ja kolme säestäjää. Lisäksi on perustettu nuorten bändi, jossa on viisi-seitsemän jäsentä.

Yhteislauluillat ovat esimerkki hankkeen myötä käynnistyneestä musiikkiharrastuksen elpymisestä. Kesällä 2006 järjestettiin kolme yhteislauluiltaa, ja perinnettä jatkettiin kesällä 2007. Yhteislauluiltojen vetäjänä on toiminut Arvo Kärnä ja säestäjänä mm. Pekka Eskelinen, Höljäkän miesköörin avustaessa. Lisäksi kuoro on esiintynyt useissa kylän juhlissa.

Uudet jäsenet ovat tervetulleita niin mieskuoron kuin nuorten bändinkin toimintaan. Ajatuksissa on myös mieskuoron laajentaminen sekakuoroksi, mikäli mukaan saadaan laulamisesta kiinnostuneita naisia.