Etähöljäkkäläiset


(Päivitetty 9.8.2007)

Monella Höljäkän ulkopuolella asuvalla on tiiviit yhteydet kylään. Osa heistä on entisiä höljäkkäläisiä, osa muita lomalaisia. Yhteistä heille on, että he tulevat Höljäkkään hyvin säännöllisesti joko entisille asuinpaikoille, sukulaisten luo tai loma-asuntoihin, taikka seuraavat Höljäkän elämää matkan päästä. Kesä on lomalaisten ja vieraiden huippuaikaa, mutta monille näistä ns. etähöljäkkäläisistä yhteys Höljäkkään on ympärivuotista.

Entiset höljäkkäläiset ja muut Höljäkän ystävät asuvat eri puolilla maata ja maailmaa. Ensimmäinen entisten ja nykyisten höljäkkäläisten tapaaminen kesällä 2002 osoitti, että ns.etähöljäkkäläisten joukko koostuu mm.

Etähöljäkkäläiset toimivat eri tehtävissä ja edustavat erilaista osaamista ja erilaisia taitoja, joista voi olla hyötyä kylän kehittämiselle ja sen elinvoimaisuuden säilyttämiselle. Höljäkässä ollessaan heillä on erilaisia odotuksia palveluista ja niistä mahdollisuuksista, joita Höljäkkä tänä päivänä tarjoaa.

Perusajatus etähöljäkkäläistoiminnassa on yhteistyö vakinaisesti Höljäkässä asuvien kanssa. Näillä kahdella ryhmällä on yhteinen intressi myötävaikuttaa Höljäkän elämän ja elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Ja siksi iloa ja hyötyä toisistaan.

Tähän mennessä etähöljäkkäläistoiminta on ollut verkosto, jonka avulla etähöljäkkäläisille on tiedotettu Höljäkän tapahtumista ja palveluista ja vastavuoroisesti vakihöljäkkäläisille on välitetty etähöljäkkäläisten toivomuksia ja ideoita. Lisäksi etähöljäkkäläiset ylläpitävät yhdessä vakihöljäkkäläisten kanssa kylän kotisivua. Vuodesta 2002 lähtien on kesäisin järjestetty Höljäkkä-päivä, jolloin nykyisillä ja entisillä höljäkkäläisillä on ollut mahdollisuus tavata toisiaan ja kehitellä yhteistyötä. Luokkakuvia-palstalta voit löytää joitain etähöljäkkäläisiä.

Etähöljäkkäläistoiminnan tapaa ja muotoja ei ole millään tapaa lyöty lukkoon. Niitä on varaa kehittää. Osittain toiminnan kehittäminen riippuu sinusta.

Sen vuoksi höljäkkäläisjärjestöt, ennen muuta kyläyhdistys ja nuorisoseura ovat kiinnostuneita saamaan tietoa siitä,


Yhteydenotot ja Höljäkkä-lista

Toivomme, että kerrot omista toiveistasi ja tarpeistasi, joita sinulla etähöljäkkäläisenä on Höljäkän suhteen sekä välität tietoa asiasta tuntemillesi etähöljäkkäläisille.

Etähöljäkkäläisten yhteydenpitovälineenä on Höljäkkä-päivän lisäksi ns. Höljäkkä-lista. Tuolla listalla oleville lähetetään 2-3 kertaa vuodessa Höljäkän ajankohtaisista asioista kertova kiertokirje. Jos haluat postituslistalle, ilmoita osoitteesi (mielellään sähköpostiosoite) yhteyshenkilöllemme: Leena Eskelinen. Ota yhteyttä häneen kaikissa mahdollisissa etähöljäkkäläisiin liittyvissä kysymyksissä.